asim

Hva er en lærling?

Vi ønsker at du skal ta fagbrev i salgsfaget! ​Fagbrev på jobb er en ny ordning for deg som er i lønnet arbeid, og kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen og som har noe praksis fra salgsfaget, men som […]

Hva er en lærling? Read More »

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift gir lærlinger opplæring i et lærefag innen deres arbeidsområde. Godkjenning som lærebedrift forutsetter at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for en lærling og virksomheten må ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret. Godkjenning av lærebedrift: For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og

Hva er en lærebedrift? Read More »

Ta Fagbrev På Jobb

Fagbrev på jobb er en ny ordning for deg som er i lønnet arbeid, og kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen og som har noe praksis fra salgsfaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de

Ta Fagbrev På Jobb Read More »