Ta Fagbrev På Jobb

Fagbrev på jobb er en ny ordning for deg som er i lønnet arbeid, og kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen og som har noe praksis fra salgsfaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Du har selvfølgelig mulighet til å gjøre dette som praksiskandidat, men da får du ikke oppfølging av Din Opplæring.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i salgsfaget, og til gjennomføring av eksamener og fagprøven, som for lærlinger. Du må ha minimum 1 års praksis for å kunne starte i denne ordningen.

Har du en lang erfaring innen salg (mer enn 5år) vil din tid med «fagbrev på jobb» være ca 1år. Totalt vil arbeidserfaringen din være minimum 5 år for å kunne gå opp til fagbrev.

Din Opplæring hjelper dere hele veien og kurser i kompetansemålene. Slik at de som ønsker å gå opp til fagbrev, via fagbrev på jobb, skal være like godt rustet som lærlingene vi har i Din Opplæring. Vi tilrettelegger alle kurs på kveldstid, slik at selv om du er i full jobb, har du mulighet til å delta på kursene.

Det vi trenger fra deg er:

  • Fullt navn og kontakt info.
  • En bekreftelse på din kompetanse. Dette kan være attest fra nåværende arbeidsgiver og tidligere arbeidsgiver.
  • At bedriften du jobber i må være en godkjent lærebedrift. Om bedriften ikke er godkjent, hjelper vi til med dette.

Ta kontakt med oss i dag!