Fagbrev på jobb!

Fagbrev på jobb!

Hvorfor ta fagbrev på jobb?

 • Du er i jobb med vanlig lønn i hele læretiden.
 • Fagbrev på jobb gir deg kompetanseheving som gjør deg bedre i jobben din.
 • Norge trenger flere fagarbeidere.

Hvem passer ordningen for?

 • Fagbrev på jobb er for deg som har noe praksis i lærefaget, men trenger mer faglig veiledning og opplæring før du kan avlegge teorieksamen og fagbrev
 • Målgruppen for fagbrev på jobb er voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring.
 • Du må være i et arbeidsforhold med den aktuelle lærebedriften, og lærebedriften må tilby minst 80 % stilling med ordinær lønn i hele læretiden.
 • Du må ha minst ett års praksis i lærefaget før læretiden starter. Praksis fra tidligere arbeidsforhold kan telle med i denne vurderingen.

Hvor lang læretid får du?

Det er din faglige kompetanse (realkompetanse) i salgsfaget som avgjør hvor lang læretid du får. Hvor lang relevant praksis du har, vil også telle med når læretiden skal beregnes. En kontrakt for fagbrev på jobb varer i minimum 12 måneder og i maksimum 36 måneder. I gjennomsnitt varer en kontrakt i 18 måneder. Du skal inngå en kontrakt om fagbrev på jobb. Kontrakten inngås mellom deg, lærebedriften og Din Opplæring

Hva kreves av deg?

Du må regne med egeninnsats! Du skal ende med samme kompetanse som en lærling. Du får fritak fellesfag. Din opplæring hjelper til med:

 • søke om inntak til ordningen
 • få kartlagt hvilken kompetanse du allerede har i lærefaget
 • inngå lærekontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften (om bedriften ikke er godkjent, hjelper Din Opplæring bedriften med godkjenning)
 • bistår med teoretisk opplæringen og kurser i alle kompetansemål i salgsfaget
 • melde deg opp til obligatorisk teorieksamen(er)
 • hjelper til med å gjennomføre fagprøve

Ta kontakt om dette kan være noe for deg!
post@dinopplaring.no

Vi er klare, la oss prate