For lærlinger

Bli Lærling!

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. Din opplæring hjelper lærlinger med å finne læreplass i salgsfaget.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i salgsfaget. Din opplæring holder kurs i alle kompetansemål og passer på at du lærer det som trengs til fagprøven din. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift og vi har mange samarbeidsbedrifter som ønsker lærlinger. Som lærling i salgsfaget avslutter du utdanningen med en fagprøve.

Som lærling kan du:

  • Søke lån og stipend fra lånekassen
  • Ta deler av læretiden i utlandet

For å bli en lærling eller en lærekandidat hos en av våre samarbeidsbedrifter, trenger vi en søknad og cv fra deg

Hvordan bli lærling eller lærekandidat hos en av våre samarbeidsbedrifter?

Lærling:

Det er gode muligheter for læreplass i Salgsfaget. Normalt må lærlingene ha gjennomført to år på videregående skole på forhånd. Det er fullt mulig å tegne lærekontrakt med annen bakgrunn. Ta kontakt med oss så vurderer vi i hvert enkelt tilfelle og hvilke muligheter det er for læreplass i en av våre samarbeidsbedrifter. Læretid i bedrift er vanligvis 2 år og lærlingen får lønn i læretiden.

Lærekandidat:

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fagprøve (kompetanseprøve), kan du inngå en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat og du får utstedt et kompetansebevis etter at du har bestått kompetanseprøven. Som lærekandidat kan det hende at du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du i utgangspunktet trodde. Da er det mulig å endre målene og fullføre opplæringen med sikte på fagbrev.

Vi er klare, la oss prate